Europejskie praktyki zawodowe VII

Erasmus

Elektroniczne Zakłady Naukowe po raz kolejny przystąpiły do projektu “Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” w 2024.

Projekt jest przeznaczony dla 16 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik programista oraz technik mechatronik, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe  w Portugalii.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów Szkoły na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie. 

Celami dodatkowymi Projektu są między innymi poprawa mobilności zawodowej uczniów oraz poprawa znajomości języków obcych.

Najnowsze wpisy z praktyk

Scroll to Top